a ctre a blue sign with white lettering

Tłumaczenie przysięgłe to przekład dokumentów oficjalnych, które są potwierdzone przez tłumacza przysięgłego posiadającego uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Takie tłumaczenie jest uznawane za równoważne oryginałowi i ma pełną moc prawną. Dokumenty, które często wymagają tłumaczeń przysięgłych, to m.in. akty urodzenia, małżeństwa, świadectwa, umowy, czy dokumenty sądowe. Tłumaczenie przysięgłe, znane również jako tłumaczenie uwierzytelnione, jest jednym z najbardziej złożonych i wymagających rodzajów tłumaczeń. Proces ten wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka, ale również głębokiego zrozumienia terminologii prawnej i umiejętności pracy z dokumentami oficjalnymi.

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy spełnić kilka rygorystycznych wymagań:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów UE.
 2. Złożenie egzaminu na tłumacza przysięgłego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.
 3. Brak skazania za przestępstwa umyślne.
 4. Złożenie ślubowania przed Ministrem Sprawiedliwości.

Jakie są kroki w procesie tłumaczenia przysięgłego?

1. Analiza dokumentu

Pierwszym krokiem w procesie tłumaczenia przysięgłego jest szczegółowa analiza dokumentu źródłowego. Tłumacz musi zidentyfikować wszelkie specjalistyczne terminy, które mogą wymagać dodatkowej uwagi. Jest to kluczowe, aby zapewnić dokładność i precyzję tłumaczenia.

2. Tłumaczenie tekstu

Po analizie dokumentu, tłumacz przystępuje do przekładu tekstu. Ważne jest, aby tłumaczenie było wierne oryginałowi, zarówno pod względem treści, jak i formatu. Tłumacz musi również zachować odpowiedni styl i ton dokumentu.

3. Weryfikacja i korekta

Kolejnym krokiem jest weryfikacja i korekta przetłumaczonego dokumentu. Tłumacz przysięgły musi dokładnie sprawdzić każdy fragment tekstu, aby upewnić się, że nie ma błędów i że wszystkie terminy zostały prawidłowo przetłumaczone. Weryfikacja ta obejmuje również sprawdzenie poprawności gramatycznej i stylistycznej.

4. Uwierzytelnienie tłumaczenia

Ostatnim etapem jest uwierzytelnienie tłumaczenia. Tłumacz przysięgły stempluje i podpisuje przetłumaczony dokument, nadając mu status oficjalnego dokumentu. Takie tłumaczenie jest równoważne z oryginałem i ma pełną moc prawną.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku wielu różnych dokumentów. Do najczęstszych należą:

 • Akty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • Dokumenty edukacyjne (świadectwa, dyplomy)
 • Umowy i kontrakty
 • Dokumenty sądowe (wyroki, postanowienia)
 • Dokumenty notarialne

Ciekawostki o tłumaczeniu przysięgłym

 1. Pierwsze wzmianki o tłumaczach przysięgłych pochodzą z czasów średniowiecza, kiedy to tłumacze pracowali na dworach królewskich.
 2. W Polsce istnieje około 20 000 tłumaczy przysięgłych, którzy pracują w różnych językach.
 3. Tłumacze przysięgli muszą regularnie doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Jak długo trwa proces tłumaczenia przysięgłego?

Czas potrzebny na wykonanie tłumaczenia przysięgłego zależy od długości i złożoności dokumentu. Średnio trwa to od kilku dni do kilku tygodni.