Tłumaczenie dokumentacji samochodowych

Aby zarejestrować pojazd sprowadzony z zagranicy przez osobę prywatną, należy złożyć do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania komplet dokumentów dotyczących wnioskodawcy oraz dokumenty rejestracyjne pojazdu wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym. Przetłumaczenie dokumentów pojazdów sprowadzanych z zagranicy jest warunkiem zarejestrowania pojazdu w urzędzie. Do przetłumaczenia tych dokumentów potrzebny jest tłumacz przysięgły.

Jakie dokumenty musimy przetłumaczyć? Podstawowym dokumentem jest dowód rejestracyjny. Niezbędny jest również dowód zakupu. Najczęściej jest to umowa lub faktura. Czasem wymagana jest też karta pojazdu i wymeldowanie. Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji dotyczy tylko nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru. Z kolei wszystkich samochodów, nowych i używanych dotyczy zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu. Jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa spoza Unii Europejskiej, to potrzebny jest dowód odprawy celnej przywozowej.

To, co należy przetłumaczyć zależne jest także od kraju, z jakiego auto pochodzi. Jeżeli są to Włochy i Stany Zjednoczone to, oprócz dowodu rejestracyjnego, trzeba przetłumaczyć Akt Własności (Certificate of Title). Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości jakie dokumenty trzeba przetłumaczyć, to zapytaj w biurze tłumaczeń o konsultanta. Wiele firm posiada taką osobę.


O firmie | Oferta | Referencje | Cennik