Referencje

Mogłabym wskazać szereg firm, dla których wykonywaliśmy zlecenia, jednakże załączam jedynie referencje firmy MPEC S.A., na rzecz której moje biuro od stycznia 2004r wykonywało – po wygraniu przetargu – usługi tłumaczeniowe. Umowa z MPEC Wrocław S.A. została zawarta na okres dwóch lat, a współpraca układała nam się wzorowo, o czym świadczy też rekomendacja MPEC Wrocław S.A. dostępna na niniejszej stronie internetowej.

Na rzecz MPEC Wrocław S.A. wykonywałam wraz ze współpracownikami tłumaczenia posiedzeń rady nadzorczej, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także dokumentów prawnych, sprawozdań finansowych, planów biznesowych oraz dokumentów dotyczących systemów teleinformatycznych opartych na technologii światłowodowego, szerokopasmowego przesyłu danych e-wro, dokumentacji dotyczącej sieci telefonii VoIP itp.

Pobierz referencje


O firmie | Oferta | Referencje | Cennik