Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe są wymagane przy dokumentach urzędowych. Najczęściej tłumaczone są różnego rodzaju umowy, akty notarialne, dokumenty urzędowe, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa, dokumenty założycielskie spółki oraz zmiany tych dokumentów, dokumentacje przetargowe, akta personalne pracowników zagranicznych itp. Tłumaczeniu podlega nie tylko sam tekst dokumentu, ale również pieczęcie, dopiski i adnotacje. Pamiętajmy, że wszelkie dokumenty sporządzone oryginalnie w języku obcym przedkładane jakimkolwiek polskim urzędom, muszą być dla swej ważności przetłumaczone przysięgłe. Przy tłumaczeniu przysięgłym warto pomyśleć od razu nad sporządzeniem dodatkowej kopii, która funkcjonuje na prawach oryginału. Oczywiście otrzymuje się ją za dodatkową opłatą. Wiele biur tłumaczeń ma możliwość uwierzytelnienia przetłumaczonego już tekstu, jednak głównymi warunkami przy tego typu usłudze jest bezbłędność przekładu, poprawność i kompletność.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego, strona obliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn.8 czerwca 1987 roku w sprawie biegłych sadowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. z dnia 23 czerwca 1987 roku). Każda rozpoczęta strona liczy się jako cała.

Tłumaczenia poświadczone opatrywane są pieczęcią, zawierającą w otoku imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma on uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.


O firmie | Oferta | Referencje | Cennik