Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe stosuje się przy wszystkich tekstach, które nie wymagają poświadczenia tłumacza przysięgłego. Są to takie teksty jak raporty, korespondencja firmowa, statuty, katalogi, raporty, analizy, biznesplany, teksty marketingowe, strony internetowe, broszury, ulotki, foldery reklamowe, materiały wewnętrzne firm, korespondencja prywatna i firmowa, dokumenty biznesowe, umowy handlowe, materiały promocyjne, materiały szkoleniowe dla pracowników itp. Stroną obliczeniową w przypadku tego rodzaju tłumaczeń jest 1600 znaków.

Popularnym tłumaczeniem zwykłym są tłumaczenia stron internetowych, gdyż umożliwiają usprawnienie kontaktów z klientami, precyzyjne docieranie do grup docelowych, budowanie wizerunku firmy i marki oraz pozyskiwanie danych dotyczących efektywności podejmowanych działań. Strona internetowa jest skuteczną formą reklamy. Dobrze, gdy jest dostępna w wielu językach. Dokonując tłumaczenia trzeba dogłębnie zanalizować treść na stronie źródłowej i stworzyć taką wersję językową strony, która spełnia dwa zadania: oddaje kluczowe informacje zawarte w wersji polskiej i równocześnie zachęca do skorzystania z oferty danej firmy. Wiele biur tłumaczeń przesyła na życzenie klienta strony, które już przetłumaczyli. Dzięki temu możemy ocenić, czy tłumacz rzetelnie wykonał swoją pracę.


O firmie | Oferta | Referencje | Cennik