Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne należą do jednych z najtrudniejszych translacji. Niektóre muszą być poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Są to tłumaczenia w kancelariach notarialnych i kancelariach prawnych, sądach i na walnych zgromadzeniach wspólników, tłumaczenia przysięgłe w Urzędzie Stanu Cywilnego podczas formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz samo tłumaczenie ślubów w USC. Obecność tłumacza przysięgłego zostaje zapisana w stosownej dokumentacji.

Wiele z tłumaczeń ustnych nie potrzebuje tłumaczenia tłumacza przysięgłego. Może to być np. tłumacz konsekutywny lub freelancer. Do takich tłumaczeń należą, np. tłumaczenia konferencji prasowych, rozmów handlowych, negocjacji, spotkań biznesowych i telekonferencji. Jest wiele rodzajów tłumaczeń ustnych. Może to być np. tłumaczenie szeptane. Jest to rodzaj tłumaczenia realizowanego dla jednego słuchacza, w sytuacji gdy potrzebne jest relacjonowanie na bieżąco tego, co dzieje się na zebraniu np. na posiedzeniu rady nadzorczej lub podczas rozmów handlowych. Asysta tłumaczeniowa jest potrzebna wtedy, gdy konieczna jest stała obecność tłumacza, np. podczas wyjazdu czy spotkania z kontrahentami zagranicznymi i realizowanie tłumaczeń wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Tłumaczenie symultaniczne - kabinowe jest często wykorzystywane podczas konferencji, zjazdów i szkoleń dla większej grupy osób. Przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby, której słowa są tłumaczone, bez przerywania tej wypowiedzi. Jednak musimy pamiętać, iż do sprawnej realizacji takiej usługi niezbędny jest odpowiedni sprzęt i obsługa techników.


O firmie | Oferta | Referencje | Cennik